Vårt uppdrag

IAF har regeringens och riksdagens uppdrag att verka för att arbetslöshetsförsäkringen ska fungera som en omställningsförsäkring.

Det gör vi genom tillsyn över arbetslöshetskassorna och Arbetsförmedlingens uppdrag som påverkar de arbetssökandes arbetslöshetsersättning. 

Dessutom har vi tillsyn över Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans arbete med sanktioner inom aktivitetsstödet, utvecklingsersättningen och etableringsersättningen.

Aktuell statistik

1 096 223 124

kronor betalads ut i arbetslöshetsersättning i januari

Nyheter

Vår tillsyn och uppföljning

  • Granskning av Arbetsförmedlingens kontroll och åtgärder
  • Sanktioner för personer med arbetslöshetsersättning och aktivitesstöd, 2017
  • Vilka arbetssökande använder inte Arbetsförmedlingens digitala tjänster?
  • Arbetslöshetskassornas interna styrning och kontroll
  • Aktivitetsrapportering - till vilken nytta och för vem?

   

   

Begränsat öppethållande

På skärtorsdagen den 29 mars har vi öppet mellan
klockan 8.30 och 11.30.

Frågor om ärenden och försäkringsinformation?

Kontakta  

Vad säger reglerna?