Vårt uppdrag

IAF har regeringens och riksdagens uppdrag att verka för att arbetslöshetsförsäkringen ska fungera som en omställningsförsäkring.

Det gör vi genom tillsyn över arbetslöshetskassorna och Arbetsförmedlingens uppdrag som påverkar de arbetssökandes arbetslöshetsersättning. 

Dessutom har vi tillsyn över Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans arbete med sanktioner inom aktivitetsstödet, utvecklingsersättningen och etableringsersättningen.

Aktuell statistik

1 265 908 332

kronor betalads ut i arbetslöshetsersättning i mars

Vår tillsyn och uppföljning

    • Granskning av Arbetsförmedlingens kontroll och åtgärder
    • Sanktioner för personer med arbetslöshetsersättning och aktivitesstöd, 2017
    • Vilka arbetssökande använder inte Arbetsförmedlingens digitala tjänster?
    • Arbetslöshetskassornas interna styrning och kontroll
    • Aktivitetsrapportering - till vilken nytta och för vem?