Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen

Arbetslöshetsersättningen finansieras av arbetslöshetskassornas finansieringsavgift till staten och av den arbetsmarknadsavgift som arbetsgivare och egenföretagare betalar till staten via arbetsgivaravgiften.

Finansieringsavgiften faktureras månadsvis av IAF. Den regleras i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor, 48 §. Arbetsmarknadsavgiften är en del av arbetsgivaravgiften respektive egenavgiften, och regleras i socialavgiftslagen (2000:980).

Finansieringsavgiften
Finansieringsavgiftens storlek beror på antalet medlemmar i arbetslöshetskassan, kassans utbetalade inkomstrelaterade arbetslöshetsersättning samt ersättningsdagar. För att beräkna finansieringsavgiften multipliceras det totala medlemsantalet med 131 procent av den genomsnittliga inkomstrelaterade dagpenningen delat med tolv.

Arbetslöshetskassornas inbetalade avgifter till staten
Miljarder kronor

                   2014:   2,850

                   2013:   5,518

                   2012:   5,193

                   2011:   4,958

                   2010:   6,239

                   2009:   7,449

                   2008:   8,391

                   2007:  11,391

                   2006:   3,132

                   2005:   3,182

                   2004:   3,403

Uppgifterna om inbetalda finansieringsavgifter kan avvika från de uppgifter som bland annat finns i IAF:s årsredovisningar på grund av att finansieringsavgiften kan korrigeras efter faktureringsmånaden. 

Mellan den 1 januari 2007 och den 31 december 2013 betalade arbetslöshetskassorna även en förhöjd finansieringsavgift/arbetslöshetsavgift till staten.