Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen

Den utbetalade arbetslöshetsersättningen finansieras av arbetslöshetskassornas betalning av finansieringsavgift till staten, samt av den arbetsmarknadsavgift som betalas av arbetsgivare och egenföretagare via arbetsgivaravgiften till staten.

Arbetslöshetskassornas finansieringsavgift regleras i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor, 48 §. Finansieringsavgiften faktureras månadsvis av IAF.

Arbetsmarknadsavgiften utgör en del av arbetsgivaravgiften respektive egenavgiften och regleras i socialavgiftslagen (2000:980) .

Finansieringsavgift

Finansieringsavgiftens storlek beror på antalet medlemmar i
arbetslöshetskassan vid månadens slut samt på den inkomstrelaterade ersättningen i genomsnitt per ersättningsdag som kassan betalat ut:

Det totala medlemsantalet multipliceras med 131 procent av den under månaden utbetalade genomsnittliga dagpenningen enligt inkomstbortfallsförsäkringen delat med tolv.

Arbetslöshetskassornas inbetalade avgifter till staten

(miljarder kronor)

2014:   2,850

2013:   5,518

2012:   5,193

2011:   4,958

2010:   6,239

2009:   7,449

2008:   8,391

2007:  11,391

2006:   3,132

2005:   3,182

2004:   3,403

Uppgifterna om inbetalda avgifter kan avvika från de uppgifter som bland annat har angetts i IAF:s årsredovisningar. Orsaken är att arbetslöshetskassornas avgifter respektive år har ändrats på grund av korrigeringar i medlemsuppgifter som har skett efter utgången av respektive år. Uppgiften för 2014 är preliminär.

Mellan den 1 januari 2007 och den 31 december 2013 betalade arbetslöshetskassorna även förhöjd finansieringsavgift/arbetslöshetsavgift till staten.