Föreskrifter

IAF:s föreskrifter till lagen om arbetslöshetsförsäkring och lagen om arbetslöshetskassor publiceras i författningssamlingen IAFFS och kan laddas ner som pdf-fil från den här sidan.

Föreskrifter är rättsligt bindande.

IAF:s föreskrifter ges ut i en tryckt originalversion och det är den som gäller. Nedan finns föreskrifterna som pdf.