Månadsstatistik

I Statistikdatabasen publicerar vi varje månad nya uppgifter. Antalet arbetslösa med arbetslöshetsersättning och utbetalade belopp ser du här.

Antalet personer som fått arbetslöshetsersättning utbetald i november, tusental

Diagram som visar antalet personer som fått arbetslöshetsersättning 

Utbetald arbetslöshetsersättning i november, miljoner kronor

Diagram som visar utbetald arbetslöshetsersättning