IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Tre ersättningssystem

Arbetslöshetsförsäkringen, aktivitetsstödet/utvecklingsersättningen och etableringsersättningen är de tre ersättningssystem som finansieras av staten.

Arbetslöshetsförsäkringen består av en grundförsäkring och en inkomstbortfallsförsäkring. Det finns villkor som måste vara uppfyllda för att få ersättning från försäkringen. Du måste ha arbetat en viss tid innan du blev arbetslös och vara anmäld hos Arbetsförmedlingen. För att få inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning krävs tolv månaders medlemskap i en arbetslöshetskassa. Du måste söka jobb aktivt under den tid som du begär ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. 

Riksdagen beslutar om lagar för arbetslöshetsförsäkringen och beviljar anslag som finansierar den.

Regeringen beslutar om förordningar om hur lagarna ska tillämpas och bestämmer det högsta beloppet du kan få per ersättningsdag.

Arbetslöshetskassorna utreder och beslutar om din rätt till arbetslöshetsersättning.

Arbetsförmedlingen informerar om villkoren för att få ersättning och kontrollerar att du söker arbete aktivt.

Vi på IAF har tillsyn över arbetslöshetskassorna och Arbetsförmedlingens arbete med arbetslöshetsförsäkringen.