På iaf.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Vem gör vad inom ersättningssystemen?

Arbetslöshetskassorna, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och IAF har alla viktiga roller. Här kan du läsa om vem som gör vad.

Arbetslöshetskassorna

Det finns 25 självständiga arbetslöshetskassor och cirka 3,6 miljoner personer i Sverige är medlemmar i en arbetslöshetskassa

Arbetslöshetskassorna beslutar om rätten till arbetslöshetsersättning, och betalar ut den. De svarar också på frågor om arbetslöshetsförsäkringen i enskilda ärenden. 

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen stöttar arbetssökande, matchar dem mot lediga arbeten och kontrollerar att de uppfyller ersättningsvillkoren i arbetslöshetsförsäkringen, aktivitetsstödet/utvecklingsersättningen eller etableringsersättningen. Till exempel ska du som får arbetslöshetsersättning aktivt söka lämpliga arbeten. Arbetsförmedlingen anvisar också till arbetsmarknadspolitiska program. 

Om du inte sköter ditt arbetssökande ska Arbetsförmedlingen underrätta arbetslöshetskassan eller Arbetsförmedlingens enhet Ersättningsprövning som kan ge dig en varning eller besluta om avstängning. 

Arbetsförmedlingen betalar också ut statsbidrag till arbetslöshetskassorna.

Försäkringskassan

Den som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program hos Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd, utvecklingsersättning och etableringsersättning. Det beror på din ålder och om du uppfyller villkoren för att få ersättning från arbetslöshetsförsäkringen om aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning kan betalas ut. Du som är nyanländ och deltar i etableringsprogrammet eller har en etableringsplan hos Arbetsförmedlingen kan få etableringsersättning.

Det är Försäkringskassan som betalar ut dessa ersättningar. 

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF

IAF granskar att arbetslöshetskassorna, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan utför sitt uppdrag i ersättningssystemen rättssäkert så att de arbetslösa blir likvärdigt behandlade.  

Vi gör kontroller för att säkerställa att regelefterlevnaden och tillämpningen inom arbetslöshetsförsäkringen är rättssäker och effektiv. När det behövs utfärdar vi föreskrifter som hjälper arbetslöshetskassorna och myndigheterna att tillämpa lagstiftningen. 

Det är IAF som godkänner hur stor medlemsavgiften till en arbetslöshetskassa får vara. Vi ser också till att staten är representerad i styrelsen för varje arbetslöshetskassa. 

IAF driver mål i domstol för att få fram vägledande domstolsavgöranden.

Vi utfärdar intyg som ger arbetssökande möjlighet att söka arbete i andra länder i EU, EES och Schweiz med arbetslöshetsersättning.