IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Arbetslöshetsförsäkringen i siffror för oktober

Månadsuppgifter om arbetslöshetsersättningen för perioden 2016 till 2020.

Antalet personer som är medlemmar i en arbetslöshetskassa i oktober 2020, tusental

Antal medlemmar oktober 2020.jpg

  • I oktober var 3 912 617 personer medlemmar i en arbetslöshetskassa. (Källa: IAF)

Antalet personer som fått arbetslöshetsersättning utbetald i oktober 2020, tusental

Bild på diagram som visar antalet personer som fått arbetslöshetsersättning

  • I oktober 2020 fick 155 611 personer arbetslöshetsersättning. Av dem var 73 532 personer kvinnor och 82 079 män. (Källa: IAF)

Utbetald arbetslöshetsersättning i oktober 2020, tusental kronor

Bild på diagram som visar hur mycket som betalats ut i arbetslöshetsersättning

  • I oktober 2020 betalades 2 768 936 447 kronor ut från arbetslöshetsförsäkringen till personer som var med i en arbetslöshetskassa. (Källa: IAF)