IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Arbetslöshetsförsäkringen i siffror för september

Månadsuppgifter om arbetslöshetsersättningen för perioden 2016 till 2020.

Antalet personer som är medlemmar i en arbetslöshetskassa i september 2020, tusental

Diagram visar antalet medlemmar, i tusental, i a-kassan för september månad år 2016-2020

  • I september var 3 906 873 personer medlemmar i en arbetslöshetskassa. (Källa: IAF)

Antalet personer som fått arbetslöshetsersättning utbetald i september 2020, tusental

Diagram som visar antalet personer som fått arbetslöshetsersättning i september 2016-2020, tusental

  • I september 2020 fick 151 310 personer arbetslöshetsersättning. Av dem var 72 368 personer kvinnor och 78 942 män. (Källa: IAF)

Utbetald arbetslöshetsersättning i september 2020, tusental kronor

Diagram som visar utbetald ersättning i september 2016-2020 i tusentals kronor

  • I september 2020 betalades 2 316 706 382 kronor ut från arbetslöshetsförsäkringen till personer som var med i en arbetslöshetskassa. (Källa: IAF)