På iaf.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Kommande rapporter

Vårt uppdrag som tillsynsmyndighet består av regeringsuppdrag och granskningar som vi själva tar initiativ till. Här finns några av de granskningar som pågår just nu:

 • Sanktioner för personer med arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd, 2017
  Syftet är att jämföra hur tillsynsobjekten hanterar sanktioner. Redovisning och analyser av sanktionerna avser år 2017.
 • Granskning av Arbetsförmedlingens kontroll och åtgärder
  Arbetsförmedlingens kontrollarbete inom arbetslöshetsförsäkringen och inom de arbetsmarknadspolitiska programmen ska utredas av IAF. Granskningen avser även tillämpningen av åtgärdsregelverket inom de arbetsmarknadspolitiska programmen. Om det finns avvikelser vad gäller Arbetsförmedlingens arbete i relation till regelverket kommer konsekvenserna av dessa analyseras, både ur den enskildes och ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Syftet med granskningen är att vi ska identifiera om det förekommer avvikelser mellan Arbetsförmedlingens arbete och regelverket.
  Utredningen är ett regeringsuppdrag till IAF som ska redovisas senast den 1 november 2018.
 • Granskning av statsbidragshanteringen inom arbetslöshetsförsäkringen
  Syftet är att granska den nuvarande statsbidragshanteringen inom arbetslöshetsförsäkringen. Granskningen ska bland annat omfatta om några brister/förbättringsområden i den nuvarande statsbidragshanteringen finns och hur införandet av det nya systemet för utbetalning av stadsbidrag fungerar.

 • Omfattningsstudie för att identifiera felaktiga utbetalningar

  IAF gör en studie på uppdrag av Delegationen för korrekta utbetalningar. Den ska beräkna storleken på felaktiga utbetalningar i arbetslöshetsförsäkringen. Studien omfattar ärendegranskningar, telefonintervjuer och databasuttag och resultatet ska presenteras i december 2018.