På iaf.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Kommande rapporter

Vårt uppdrag som tillsynsmyndighet består av regeringsuppdrag och granskningar som vi själva tar initiativ till. Här finns några av de granskningar som pågår just nu:

 • Arbetslöshetskassornas egna kapital och finansiella placeringar

  Vi granskar arbetslöshetskassornas egna kapital och finansiella placeringar. Vi tittar bland annat på om arbetslöshetskassornas placeringar sker på ett betryggande sätt. 
 • Kan sanktion tilldelas för den dag då man inte sökt arbetslöshetsersättning?

  Vår granskning ska ge svar på hur arbetslöshetskassorna tillämpar sanktionsreglerna i de fall där sökanden inte fortlöpande begär ersättning, utan där glapp eller längre avbrott förekommer i ersättningsperioden. 
 • Återkallande av arbetsmarknadspolitiska program

  Vi granskar Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverken för återkallande av anvisning till ett arbetsmarknadspolitiskt program samt identifierar eventuella problemområden med tillämpningen. En analys över utvecklingen av antalet återkallade arbetsmarknadspolitiska program över tid ingår också i granskningen.
 • Sanktioner för personer med arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd, 2017

  I granskningen jämför vi hur tillsynsobjekten hanterar sanktioner. Redovisning och analyser av sanktionerna avser år 2017.
 • Granskning av statsbidragshanteringen inom arbetslöshetsförsäkringen

  Vi granskar den nuvarande statsbidragshanteringen inom arbetslöshetsförsäkringen. Granskningen ska bland annat omfatta om några brister/förbättringsområden i den nuvarande statsbidragshanteringen finns och hur införandet av det nya systemet för utbetalning av stadsbidrag fungerar.
 • Omfattningsstudie för att identifiera felaktiga utbetalningar

  Vi gör en studie på uppdrag av Delegationen för korrekta utbetalningar. Den ska beräkna storleken på felaktiga utbetalningar i arbetslöshetsförsäkringen. Studien omfattar ärendegranskningar, telefonintervjuer och databasuttag och resultatet ska presenteras i början av 2019.

 • Arbetslöshetsersättning under tid med studier

  Syftet är att granska om arbetslöshetskassornas hantering av ärenden om studier fungerar idag. Granskningen ska också identifiera eventuella svårigheter i tillämpningen av regelverket. Granskningen har startat och beräknas vara klar i oktober 2019.

 • Sanktioner inom etableringsersättningen

Syftet med granskningen är att granska Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans handläggning som rör sanktioner inom etableringsersättningen för programdeltagare.

 • Arbetsförmedlingen Kultur Media

Vår granskning ska ge svar på hur Arbetsförmedlingen Kultur Media säkerställer kontrollarbetet inom arbetslöshetsförsäkringen. Huvudsyftet med granskningen är att se om arbetslöshetsförsäkringen fungerar som en omställningsförsäkring inom Arbetsförmedlingen Kultur Medias del av arbetsmarknaden.