IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Arbetslöshetskassornas eget kapital

IAF anser, med utgångspunkt från 44 § LAK och dess syfte, att huvudregeln är att en arbetslöshetskassa ska ha en nivå på det egna kapitalet som motsvarar maximalt ett års kostnader.

Större eget kapital i utgående balans är en indikation på att intäkter i form av medlemsavgifter från tidigare år inte kommer att förbrukas under nästföljande år vilket i sin tur är en indikation på att medlems-avgiften i arbetslöshetskassan är onödigt hög. Det finns faktorer som kan utgöra undantag från huvudregeln, bland annat beräknade större investeringar eller befarad medlemsflykt.