IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Uppbörden av finansieringsavgift -arbetslöshetskassornas medlemsuppgifter

Arbetslöshetskassornas medlemsuppgifter ligger till grund för den finansieringsavgift arbetslöshetskassorna varje månad betalar till staten. IAF har granskat underlag från arbetslöshetskassornas medlemssystem och jämfört dessa med vad arbetslöshetskassorna har rapporterat in till IAF som ansvarar för uppbörden av finansieringsavgift.

Granskningen visade att 8 arbetslöshetskassors underlag stämde helt överens med vad man också hade rapporterat in. Hos övriga 20 arbetslöshetskassor fanns avvikelser.

IAF konstaterar att avvikelserna är mindre allvarliga då medlemsantalen kan korrigeras vid senare tillfälle. Dock är det av vikt att arbetslöshetskassorna håller underlagen ordnade för sin egen del, för revision och tillsyn samt överväger att införa en extra kontroll vid inrapportering så att rätt medlemsantal rapporteras till IAF.