IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har i regleringsbrevet för 2016 fått i uppdrag att inkomma med underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor enligt 93 a § lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor. Underlaget ska enligt uppdraget innehålla förslag på vilka arbetslöshetskassor som enligt beräkningsprinciperna i regeringsbeslut A2009/2009/AE bör erhålla bidrag 2016 samt förslag till bidragsnivå för respektive arbetslöshetskassa.

Med ovanstående uppdrag som grund föreslår IAF att följande arbetslöshetskassor erhåller bidrag 2016: 

 
Arbetslöshetskassa Belopp
Hamnarbetarnas arbetslöshetskassa 1 335 968 kr
Pappersindustriarbetarnas arbetslöshetskassa 324 856 kr
Skogs- och lantbrukstjänstemännens arbetslöshetskassa 986 498 kr
Svensk handels arbetslöshetskassa 1 519 156 kr
Sveriges arbetares arbetslöshetskassa 859 481 kr
Sveriges Entreprenörers arbetslöshetskassa 923 536 kr
Säljarnas arbetslöshetskassa 1 614 858 kr