IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Arbetsförmedlingens systemutvecklingsprocess för kontrollen av arbetssökande

En väl utvecklad digitalisering är en förutsättning för att Arbetsförmedlingen på ett rättssäkert och effektivt sätt ska kunna utföra sitt uppdrag att kontrollera om arbetssökande följer gällande bestämmelser.

IAF har granskat hur Arbetsförmedlingens systemutvecklingsprocess tillämpas för kontrollen av arbetssökande. Syftet har varit att granska om Arbetsförmedlingen på en övergripande nivå har säkerställt sin systemutvecklingsprocess för en rättssäker, effektiv och funktionell kontroll av arbetssökande. De huvudsakliga metoderna vi har använt är intervjuer, enkät och dokumentstudier.

Våra huvudsakliga slutsatser:

  • Tillämpningen av systemutvecklingsprocessen för kontrollen av arbetssökande fungerar i sin helhet bra.
  • Kommunikationen om prioriteringar i systemutvecklingsprocessen kan förbättras.
  • Arbetsförmedlingen kan stärka kontrollen av arbetssökande genom att fortsätta arbetet med införandet av en harmoniserad och gemensam systemutvecklingsprocess för hela myndigheten.