IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Våra granskningsrapporter

Här hittar du granskningsrapporter som vi publicerat sedan 2015.

2020:6

Arbetslöshetskassornas verksamhetsområden

Arbetslöshetskassorna har var och en sitt unika verksamhetsområde. Verksamhetsområdena är utformade på olika sätt, där vissa är mycket vida och omfattar stora...

Rapport

2020:5

Granskning av Journalisternas arbetslöshetskassa

IAF har granskat Journalisternas arbetslöshetskassas förvaltning, organisation samt handläggning av ärenden. Förvaltning och organisation Granskningen visar att förvaltningen...

Rapport

2020:4

Underlag för bidrag till små arbetslöshetskassor

Underlag för bidrag till små arbetslöshetskassor Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har i regleringsbrevet för 2020 fått i uppdrag att lämna...

Rapport

2020:3

Den nya arbetsmarknaden - utmaningar för dagens arbetslöshetsförsäkring

IAF har granskat hur arbetslöshetsförsäkringen fungerar i förhållande till nyare arbetsformer som har uppstått inom den så kallade gig- och delningsekonomin där...

Rapport

2020:2

Arbetslöshetskassornas avskrivning av återkrav

När arbetslöshetsersättning har blivit felaktigt utbetald ska arbetslöshetskassorna kräva tillbaka den utbetalda ersättningen. Varje år beslutar kassorna om återkrav...

Rapport

2020:1

Utbildningsplikten inom etableringsprogrammet

Den 1 januari 2018 infördes en så kallad utbildningsplikt för nyanlända med kort utbildning inom etableringsprogrammet. Genom införandet tydliggjorde regeringen att fler nyanlända...

Rapport

2019:14

Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar för 2018

Den årliga granskningen av arbetslöshetskassornas årsredovisningar visar att kassorna i huvudsak följer föreskrifterna som styr hur årsredovisningar ska utformas. Den...

Rapport

2019:13

Återkallande av anvisning till arbetsmarknadspolitiska program

Det kan ske förbättringar i både regeltillämpningen och ärendehanteringssystemet när det gäller Arbetsförmedlingens beslut att återkalla anvisningar till...

Rapport

2019:12

Arbetslöshetsersättning jämsides med studier

Sökande kan i undantagsfall få arbetslöshetsersättning jämsides med studier på deltid, heltid eller omställningsstudier. Den här granskningen syftar till att...

Rapport

2019:11

Arbetsförmedlingens kontroll av deltidsarbetslösas sökaktivitet

IAF har granskat Arbetsförmedlingens kontrollarbete när det gäller deltidsarbetslösa, det vill säga personer som har en deltids- eller timanställning och som får...

Rapport