IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Våra granskningsrapporter

Här hittar du granskningsrapporter som vi publicerat sedan 2015.

2019:10

Sanktioner inom etableringsersättningen

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har olika roller i hanteringen av sanktionsreglerna för etableringsersättningen. För att reglerna ska fungera som det är...

Rapport

2019:9

Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar

IAF gör regelbundna granskningar av arbetslöshetskassornas egna kapital. I år har även kassornas finansiella placeringar granskats. Syftet med det var att inhämta en aktuell...

Rapport

2019:8

IAF:s granskningar av arbetslöshetsförsäkringen 2016-2018

Vi har sammanställt våra granskningar av arbetslöshetsförsäkringen från åren 2016-2018 i en treårsrapport. Den belyser Arbetsförmedlingen och arbetslöshetskassornas...

Rapport

2019:7

Kan sanktion tilldelas för dag då man inte sökt arbetslöshetsersättning?

En sökande som missköter sitt arbetssökande kan bli varnad eller avstängd från rätten till ersättning enligt sanktionsbestämmelserna i arbetslöshetsförsäkringen.

Rapport

2019:6

Underlag för bidrag till arbetslöshetskassor

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har i regleringsbrevet för 2019 fått i uppdrag att lämna ett underlag för bidrag till arbetslöshetskassor.

Rapport

2019:4 Reviderad 2019-04-29

Granskning av Skogs- och lantbrukstjänstemännens arbetslöshetskassa

Skogs- och Lantbrukstjänstemännens arbetslöshetskassa är den fjärde arbetslöshetskassan som blivit granskad enligt en modell som utvecklats för att stärka granskningen...

Rapport

2019:5

Lika i sak – lika för alla?

Lika i sak – lika för alla? Tillämpar arbetslöshetskassorna och Arbetsförmedlingen sanktionsregelverket på ett likvärdigt sätt? – Nej. En studie från IAF visar...

Rapport

2019:3

Statsbidragshanteringen inom arbetslöshetsförsäkringen

Statsbidragshanteringen inom arbetslöshetsförsäkringen Hanteringen av statsbidrag inom arbetslöshetsförsäkringen fungerar i stort bra mellan Arbetsförmedlingen och...

Rapport

2019:2

Sammanläggning av underrättelser på arbetslöshetskassorna

Det finns risk för bristande likabehandling när arbetslöshetskassorna lägger samman flera underrättelser om misskötsamhet när de beslutar om en sanktion enligt...

Rapport

2019:1

Felaktiga utbetalningar i arbetslöshetsförsäkringen

Felaktiga utbetalningar i arbetslöshetsförsäkringen IAF har beräknat kostnaden av den felaktiga hanteringen hos Arbetsförmedlingen och arbetslöshetskassorna under 2017.

Rapport