IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Årsstatistik om EU/EES-ärenden

Här ser du årsstatistik över hur många intyg vi har utfärdat till personer som tar med sig sin svenska arbetslöshetsersättning när de söker jobb i Europa.

Hur många sökte intyg för att ta med sig sin arbetslöshetsersättning och söka arbete i EU? 

Antal ansökningar om intygU2 2020-2021.jpg

  • Under 2021 sökte 208 personer intyg för att ta med sin arbetslöshetsersättning för att söka jobb i EU. Av dessa var 104 kvinnor och 104 män.

Hur många intyg beviljade vi?

Antal beviljade intygU2 2020-2021.jpg

  • Totalt beviljade vi 142 ansökningar om intyg U2 under 2021 till 76 kvinnor och 66 män.