På iaf.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2016:2) om ändring i inspektionens föreskrifter (IAFFS 2015:1) om övergång mellan stater

Utkom från trycket den 15 juli 2016.

Beslutade den 1 juli 2016.

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen föreskriver med stöd av

  • 31 § förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring och
  • 23 § förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor att 2 § (IAFFS 2015:1) ska ha följande lydelse. Författningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag författningen träder i kraft. 

Utbetalning i Sverige för utresande med intyg E 303 

1 § När arbetslöshetskassan får kopia på intyg E 303, som utfärdas av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen enligt villkoren i artikel 69 Rådets förordning (EEG) 1408/711, ska utbetalningar till den sökande spärras för den aktuella tremånadersperioden. Utbetalningar får återupptas under denna period om den sökande anmäler sig som arbetssökande vid svensk arbetsförmedling och uppfyller övriga villkor för rätt till arbetslöshetsersättning i Sverige.

Ersättning i bosättningsstaten  

2§ En arbetslös person som omfattas av Rådets förordning (EG) 883/20043 artikel 65.5 a eller Rådets förordning (EEG) 1408/71 artikel 71.1 a) ii eller b) ii har rätt till inträde i den arbetslöshetskassa vars verksamhetsområde närmast motsvarar den sysselsättning han eller hon hade i arbetslandet. 

Denna författning träder i kraft den 1 augusti 2016. 

På Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens vägnar 

JAN-OLOF DAHLGREN 

Jörgen Gyllenblad