IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om storleken på avgift till den kompletterande arbetslöshetskassan

Grundföreskrifterna trädde i kraft den 3 maj 2021.

Beslutades den 31 mars 2021.

1 § Avgiften för personer som får ersättning enligt grundförsäkringen utan att vara anslutna till den kompletterande arbetslöshetskassan (Arbetslöshetskassan Alfa) eller medlemmar i en annan arbetslöshetskassa uppgår till 7 kronor per ersättningsdag. 

Övergångsbestämmelser: 

IAFFS 2021:2

  1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 3 maj 2021 då Inspektion för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2009:8) upphör att gälla.
  2. De upphävda föreskrifterna gäller fortfarande för avgift som avser ersättningsdagar före ikraftträdandet.