IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Dom i kammarrättens mål nr 1199-16

Frågan i målet är huruvida HL ska betraktas som företagare i arbetslöshetsförsäkringen mening.