IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Dom i kammarrättens mål nr 1211-16

Fråga om arbetslöshetskassan haft rätt att ändra tidigare beslut med stöd av 63 § första stycket 3 ALF.