IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Dom i kammarrättens mål nr 2158-15

Fråga om omfattningen av en arbetslöshetskassas verksamhetsområde.