IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Dom i kammarrättens mål nr 2355-16

Frågan i målet var huruvida Arbetslöshetskassan haft skäl att stänga av VN från rätt till ersättning med hänvisning till att VN på grund av otillbörligt uppförande skilts från sitt arbete.