IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Dom i kammarrättens mål nr 3613-15

Frågan i målet är om en elitspelare under kontrakt kan anses ska anses stå till arbetsmarknadens förfogande.