IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Dom i kammarrättens mål nr 5498-15

Frågan i målet är hur en studieperiod av 20 veckor ska beräknas vid uppehåll i studierna, till exempel ett jullov. Domen har överklagats till Högsta förvaltningsdomstolen, som inte meddelat prövningstillstånd enligt beslut 2017-08-23 i mål nr 308-17.