IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Avsnitt 18 - Begränsning av ersättning vid arbetskonflikt och sammanträffande av förmåner

Regler för begränsning av samhällsstöd vid arbetskonflikt samt minskning av vissa ersättningar med utgiven dagpenning enligt 67 och 69 §§ ALF.

I detta avsnitt återges endast de paragrafer som har relevans i avsnittet. Vidare återges paragraferna enligt den senaste lydelsen i SFS respektive IAFFS. Det kan därför finnas övergångsbestämmelser i tidigare författningar som fortfarande gäller. Se riksdagens, regeringens och IAF:s webbsidor för ytterligare information om författningstexten respektive övergångsbestämmelser.

Ändring i lag

Lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring: Ändring i rubrik angående särskilda bestämmelser. SFS 2013:152.

Lag

Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Särskilda bestämmelser

67 §   Lagen (1969:93) om begränsning av samhällsstöd vid arbetskonflikt skall tillämpas på ersättning enligt denna lag.

69 §   När det gäller minskning av vissa ersättningar med utgiven dagpenning gäller föreskrifterna i 107 kap. 2 § socialförsäkringsbalken. Lag (2010:1267) .

Källa: http://data.riksdagen.se/dokument/sfs-1997-238.html