IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Sök i regelsamlingar

Kapitel 1 - Regelverket

Kortfattad information om principer och personkretsen för förordning nr 883/2004 och förordning nr 1408/71. Det ges även information om vad som gäller för anställda...

  • Internationella bestämmelser
  • Senast ändrad 1 maj 2014

Ny SFS

”Nordisk konvention den 18 augusti 2003 om social trygghet”, SFS 2004:114, är borttagen och ersatt av ”Nordisk konvention om social trygghet av den 12 juni 2012”, SFS 2013:134.

Avsnitt 1 - Vilka som omfattas av arbetslöshetsförsäkringen m.m.

Vem som omfattas av ALF och uppdelningen i grundförsäkring respektive inkomstrelaterad ersättning enligt 1-8 §§ ALF. Om avsnittet...

  • Försäkringsbestämmelser
  • Senast ändrad 13 april 2020
Förarbete,Lag

Tillfällig ändring av medlemsvillkoret

Tillfällig ändring av medlemsvillkoret från och med den 13 april 2020 som innebär att varje medlemsmånad mars till och med december 2020 räknas som fyra månader. Notera att arbetsvillkoret också tillfälligt ändras med innebörden att arbetsvillkoret inte behöver uppfyllas inom medlemstiden för att uppfylla medlemsvillkoret, se avsnitt 4.

Föreskrift

Ny föreskrift

Ny föreskrift om arbetslöshetsförsäkring, IAFFS 2018:2. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2016:3 upphör därmed att gälla.

Ändring i lag och förordning

Lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring: Ändring i 7 §. Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring: Ny 2 b § om Avbrott i medlemskapet

Avsnitt 1 - Allmänna bestämmelser och registrering av arbetslöshetskassor

De allmänna villkoren, kravet på registrering för arbetslöshetskassorna och innebörden av registrering enligt 1 - 14 §§ LAK. Om avsnittet...

  • Föreningsrättsliga bestämmelser
  • Senast ändrad 10 december 2018
Föreskrift

Ny föreskrift

Ny föreskrift om arbetslöshetskassor, IAFFS 2018:1. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2017:6 upphör därmed att gälla.

Avsnitt 11 - Lämpligt arbete Föreskrift

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2015:3) om lämpligt arbete...

  • Försäkringsbestämmelser