IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Sök i regelsamlingar

Avsnitt 2 - Grundvillkoren i 9 § för rätt till ersättning m.m.

Allmänna villkor för rätt till ersättning med utgångspunkt i de så kallade grundvillkoren i 9 § ALF. I grundvillkoren anges att en sökande ska vara arbetsför...

  • Försäkringsbestämmelser
  • Senast ändrad 5 maj 2020
Föreskrift

Bestämmelserna som gäller lärare med ferie- eller uppehållslön, cirkelledare och sfi-lärare, upphör att gälla

Den 29 april utfärdade IAF nya ändringsföreskrifter (IAFFS 2020:2) som innebär att bestämmelserna i 1 kap. 2−9 §§ och 7 kap. 5 § IAFFS 2018:2, som gällde lärare med ferie- eller uppehållslön, cirkelledare och sfi-lärare, upphör att gälla.

Föreskrift

Ändring i föreskrift

Ändring av 1-2 §§ samt ny 2 a §. Konsoliderad föreskrift 2019:1, ändring i IAFFS 2017:2.

Föreskrift

Ny föreskrift

Ny föreskrift om arbetslöshetsförsäkring, IAFFS 2018:2. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2016:3 upphör därmed att gälla.

Avsnitt 3 - Medlemskap Föreskrift

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (2018:1) om arbetslöshetskassor  Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter...

  • Föreningsrättsliga bestämmelser

Avsnitt 8 - Den kompletterande arbetslöshetskassan Föreskrift

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2021:2) om storleken på avgift till den kompletterande arbetslöshetskassan Storleken på avgift...

  • Föreningsrättsliga bestämmelser

Avsnitt 4 - Finansieringsavgift Föreskrift

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2018:1) om arbetslöshetskassor...

  • Föreningsrättsliga bestämmelser

Avsnitt 4 - Arbetsvillkor Föreskrift

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2018:2) om arbetslöshetsförsäkring...

  • Försäkringsbestämmelser

Avsnitt 10 - Tillsyn Föreskrift

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2018:1) om arbetslöshetskassor...

  • Föreningsrättsliga bestämmelser