IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Sök i regelsamlingar

Avsnitt 8 - Företagare Föreskrift

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2018:2) om arbetslöshetsförsäkring...

  • Försäkringsbestämmelser

Avsnitt 6 - Redovisning och revision Föreskrift

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2018:1) om arbetslöshetskassor...

  • Föreningsrättsliga bestämmelser

Avsnitt 17 - Återbetalningsskyldighet Föreskrift

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2018:1) om arbetslöshetskassor Tillsyn...

  • Försäkringsbestämmelser

Avsnitt 3 - Ersättning vid utbildning, permittering, tjänstledighet och uteslutning

Allmänna villkor för rätt till ersättning enligt 10 § ALF i samband med utbildning, permittering, tjänstledighet och uteslutning ur en arbetslöshetskassa. Om...

  • Försäkringsbestämmelser
  • Senast ändrad 30 januari 2020
Rättspraxis

Nytt rättsfall

Nytt rättsfall om heltidsstudier jämsides med arbetslöshetsersättning.

Lag

Ändring i lag

Lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring: Ändring i 10 §.

Avsnitt 3 - Medlemskap

Reglerna för medlemskap i en arbetslöshetskassa enligt 34 - 47 a §§ LAK. Det berör rätten till inträde respektive utträde ur en arbetslöshetskassa, uteslutning...

  • Föreningsrättsliga bestämmelser
  • Senast ändrad 3 maj 2021
Föreskrift

Ny grundföreskrift IAFFS 2021:2 från den 3 maj 2021

Avgiften ändras till att uppgå till 7 kronor per ersättningsdag.

Föreskrift

Ny föreskrift

Ny föreskrift om arbetslöshetskassor, IAFFS 2018:1. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2017:6 upphör därmed att gälla.

Lag

Ändring i lag

Lag (1997:239) om arbetslöshetskassor: Ny lydelse 34 och 47 §§.