IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Sök i regelsamlingar

Kapitel 1 - Regelverk

I detta kapitel finner du de regelverk som kan vara aktuella för personer som flyttar, tillfälligt arbetar eller söker arbete i ett annat land. Artiklar och paragrafer som nämns...

  • Internationella bestämmelser
  • Senast ändrad 1 maj 2014

Ny artikel 15

Uppdateringar enligt nya nordiska konventionen om social trygghet av den 12 juni 2012, SFS 2013:134. Artikel 15 har förts in och uppdateringar till de nya lydelserna har gjorts.

Avsnitt 1 - Vilka som omfattas av arbetslöshetsförsäkringen m.m.

Vem som omfattas av ALF och uppdelningen i grundförsäkring respektive inkomstrelaterad ersättning enligt 1-8 §§ ALF. Om avsnittet...

  • Försäkringsbestämmelser
  • Senast ändrad 13 april 2020
Förarbete,Lag

Tillfällig ändring av medlemsvillkoret

Tillfällig ändring av medlemsvillkoret från och med den 13 april 2020 som innebär att varje medlemsmånad mars till och med december 2020 räknas som fyra månader. Notera att arbetsvillkoret också tillfälligt ändras med innebörden att arbetsvillkoret inte behöver uppfyllas inom medlemstiden för att uppfylla medlemsvillkoret, se avsnitt 4.

Föreskrift

Ny föreskrift

Ny föreskrift om arbetslöshetsförsäkring, IAFFS 2018:2. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2016:3 upphör därmed att gälla.

Ändring i lag och förordning

Lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring: Ändring i 7 §. Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring: Ny 2 b § om Avbrott i medlemskapet