IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Sök i regelsamlingar

Kapitel 3 - Överenskommelser med andra stater Nordiska konventionen om social trygghet

Artikel 3 – Personkrets Denna konvention gäller personer som omfattas av förordningens personkrets och som är eller har varit omfattade av lagstiftningen i ett nordiskt land. Denna...

  • Internationella bestämmelser