På iaf.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Sök i regelsamlingar

Avsnitt 2 - Arbetslöshetskassans ledning Lag

Kassans styrelse 15 § En arbetslöshetskassa skall ha en styrelse med minst tre ledamöter samt suppleanter. En av ledamöterna och hans eller hennes suppleant skall som statens representant...

  • Föreningsrättsliga bestämmelser

Avsnitt 3 - Medlemskap Lag

Rätt till medlemskap 34 § /Upphör att gälla U:2018-07-02/ Rätt att bli medlem i en arbetslöshetskassa har var och en som vid ansökningstillfället förvärvsarbetar...

  • Föreningsrättsliga bestämmelser

Avsnitt 5 - Föreningsstämma Lag

Föreningsstämma 50 § En arbetslöshetskassa skall hålla ordinarie föreningsstämma före den 1 juli varje år. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen...

  • Föreningsrättsliga bestämmelser

Avsnitt 6 - Redovisning och revision Lag

Redovisning 66 § Arbetslöshetskassans verksamhetsår är kalenderår. 67 § Styrelsen skall avge årsredovisning för varje räkenskapsår. Bestämmelser...

  • Föreningsrättsliga bestämmelser

Avsnitt 7 - Fusion Lag

Fusion 82 § Genom ett avtal om fusion kan en arbetslöshetskassa (den överlåtande kassan) gå upp i en annan arbetslöshetskassa (den övertagande kassan). En sådan...

  • Föreningsrättsliga bestämmelser

Avsnitt 9 - Samverkan Lag

Samverkan 88 § Arbetslöshetskassorna skall samverka med varandra i frågor som rör administration, service, information, utbildning och utveckling av kassornas verksamhet. Arbetslöshetskassorna...

  • Föreningsrättsliga bestämmelser

Avsnitt 11 - Statsbidrag och uppgiftsskyldighet Lag

Statsbidrag 93 § En arbetslöshetskassa har rätt till statsbidrag för kostnader för ersättning som betalas ut enligt bestämmelser i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.

  • Föreningsrättsliga bestämmelser

Avsnitt 12 - Omprövning och överklagan Lag

Överklagande av en arbetslöshetskassas beslut 95 § Beslut av en arbetslöshetskassa i ärenden enligt denna lag om rätt till medlemskap, medlemsavgifter och särskild...

  • Föreningsrättsliga bestämmelser