På iaf.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Sök i regelsamlingar

Kapitel 3 - Överenskommelser med andra stater Bilaterala konventioner om social trygghet

Bilaterala konventioner i kraft Sverige har ingått särskilda avtal, så kallade bilaterala konventioner, med andra länder på arbetslöshetsförsäkringsområdet.

  • Internationella bestämmelser

Avsnitt 4 - Arbetsvillkor Lag

Arbetsvillkoret 12 § /Upphör att gälla U:2021-01-01/ Rätt till ersättning vid arbetslöshet har en sökande som under en ramtid av tolv månader omedelbart före...

  • Försäkringsbestämmelser

Avsnitt 8 - Företagare Lag

Definition av företagare 34 § Med företagare avses i denna lag fysisk person som bedriver sådan näringsverksamhet som avses i 13 kap. 1 § första stycket inkomstskattelagen...

  • Försäkringsbestämmelser

Avsnitt 12 - Varning och avstängning Föreskrift

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2015:3) om  lämpligt arbete Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter...

  • Försäkringsbestämmelser

Avsnitt 7 - Avdrag för pension m.m. Föreskrift

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2018:2) om arbetslöshetsförsäkring Kap. 5 Inkomstrelaterad ersättning Pensionsavdrag Omräkning...

  • Försäkringsbestämmelser