På iaf.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Sök i regelsamlingar

Avsnitt 10 - Bisyssla Rättspraxis

Bisyssla för entreprenör som även bedriver jord- eller skogsbruk Av Försäkringsöverdomstolens domar framgår att även verksamhet i en egen rörelse, som...

  • Försäkringsbestämmelser

Avsnitt 11 - Lämpligt arbete Förarbete

Omställningsförsäkring Regeringen har uttalat följande om den allmänna utgångspunkten för arbetslöshetsförsäkringen:  En grundläggande...

  • Försäkringsbestämmelser

Avsnitt 12 - Varning och avstängning Rättspraxis

Godtagbara skäl att inte lämna aktivitetsrapport inom utsatt tid I målet är ostridigt att sökande inte lämnade sin aktivitetsrapport för oktober månad 2013...

  • Försäkringsbestämmelser

Kapitel 1 - Regelverket

Kortfattad information om principer och personkretsen för förordning nr 883/2004 och förordning nr 1408/71. Det ges även information om vad som gäller för anställda...

  • Internationella bestämmelser
  • Senast ändrad 1 maj 2014

Ny SFS

”Nordisk konvention den 18 augusti 2003 om social trygghet”, SFS 2004:114, är borttagen och ersatt av ”Nordisk konvention om social trygghet av den 12 juni 2012”, SFS 2013:134.

Avsnitt 7 - Avdrag för pension m.m. Lag

Inkomstrelaterad ersättning 31 § /Upphör att gälla U:2018-07-02/ Får en sökande med anledning av arbetslöshet fortlöpande ersättning från någon...

  • Försäkringsbestämmelser

Avsnitt 7 - Avdrag för pension m.m. Förarbete

Avdrag för pension och annat av pensionskaraktär I förarbetena till den gamla lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring anförde departementschefen följande...

  • Försäkringsbestämmelser

Avsnitt 7 - Avdrag för pension m.m. Rättspraxis

Tillerkänd pension som har skjutits upp Frågan i målet är om arbetslöshetskassan ska göra avdrag på dagpenningen när den försäkrade har...

  • Försäkringsbestämmelser

Avsnitt 10 - Bisyssla Förordning

Övriga bestämmelser 31 § Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får meddela föreskrifter för verkställigheten av lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring...

  • Försäkringsbestämmelser