På iaf.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Sök i regelsamlingar

Avsnitt 17 - Återbetalningsskyldighet Lag

Särskilda bestämmelser 68 § Har någon genom oriktig uppgift eller genom underlåtenhet att fullgöra sin uppgifts- eller anmälningsskyldighet eller på annat sätt...

  • Försäkringsbestämmelser

Avsnitt 4 - Finansieringsavgift Lag

Finansieringsavgift 48 § En arbetslöshetskassa ska till staten för varje kalendermånad betala en finansieringsavgift för finansiering av del av statens kostnader för...

  • Föreningsrättsliga bestämmelser

Avsnitt 8 - Den kompletterande arbetslöshetskassan Lag

Den kompletterande arbetslöshetskassan 85 § Rikstäckande organisationer som företräder anställda och företagare på arbetsmarknaden får bilda en kompletterande...

  • Föreningsrättsliga bestämmelser

Avsnitt 10 - Tillsyn Lag

Tillsyn 89 § Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen utövar tillsyn över arbetslöshetskassorna och gör uppföljning av arbetslöshetsförsäkringen.

  • Föreningsrättsliga bestämmelser

Kapitel 1 - Regelverket Förordningar och konventioner

Den här regelsamlingen innehåller föreskrifter, redogörelse för rättspraxis och information om nedanstående förordningar, avtal, bilaterala konventioner och...

  • Internationella bestämmelser

Kapitel 2 - Fastställande av tillämplig lagstiftning Förordning nr 883/2004

Artikel 11 – Allmänna bestämmelser De personer som denna förordning tillämpas på skall omfattas av endast en medlemsstats lagstiftning. Denna lagstiftning skall fastställas...

  • Internationella bestämmelser

Kapitel 2 - Fastställande av tillämplig lagstiftning Övrigt

Tillämplig lagstiftning – lagvalsregler  Lagvalsreglerna avgör vilken medlemsstats lagstiftning som ska tillämpas för en person som omfattas av förordningarna. Syftet...

  • Internationella bestämmelser