IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Arbetslöshetsförsäkringen i siffror

Varje månad redovisar IAF hur många personer som är medlemmar i en arbetslöshetskassa.  Vi redovisar också hur många som har fått arbetslöshetsersättning och hur stort belopp som har betalats ut från arbetslöshetsförsäkringen.

Antalet personer som är medlemmar i en arbetslöshetskassa i december 2020, tusental

Medlemmar 2020-12.jpg

  • I december var 3 924 394 personer medlemmar i en arbetslöshetskassa. (Källa: IAF)

Antalet personer som fått arbetslöshetsersättning utbetald i december 2020, tusental

Antal personer 2020-12.jpg

  • I december 2020 fick 150 815 personer arbetslöshetsersättning. Av dem var 69 866 personer kvinnor och 80 949 män. (Källa: IAF)

Utbetald arbetslöshetsersättning i december 2020, tusental kronor

Utbetalningar 2020-12.jpg

  • I december 2020 betalades 2 287 962 285 kronor ut från arbetslöshetsförsäkringen till personer som var med i en arbetslöshetskassa. (Källa: IAF)