IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

14,3 miljarder betalades ut från arbetslöshetskassorna

Under 2019 betalade arbetslöshetskassorna ut 14,3 miljarder kronor i arbetslöshetsersättning. Det är en ökning med 1,5 miljarder kronor från föregående år. Under 2019 betalades arbetslöshetsersättning ut till 237 888 personer.

Har den utbetalda arbetslöshetsersättningen ändrats sedan 2018?

350x256_utbetaldersättning.jpgUnder 2019 betalade arbetslöshetskassorna ut 14,3 miljarder kronor i arbetslöshetsersättning, vilket är en ökning med 1,5 miljarder kronor från föregående år. Under perioden 2014-2017 var det en nedåtgående trend av utbetald arbetslöshetsersättning men under de senaste två åren har utbetalningarna ökat. 

Diagrammet nedan visar utbetald arbetslöshetsersättning i miljarder kronor under åren 2010–2019, fördelat på kvinnor, män och totalt.

2019_utbetersättning10_19_qmt.jpg

Det betalades ut mer ersättning till män än till kvinnor: 7,9 respektive 6,4 miljarder kronor under 2019. Skillnaden mellan kvinnor och män var 1,5 miljarder kronor.

Hur många personer fick arbetslöshetsersättning under 2019? 

Under 2019 betalades arbetslöshetsersättning ut till 237 888 personer.

Diagrammet nedan visar personer som fått arbetslöshetsersättning 2010-2019. Både antalet kvinnor och män som fick arbetslöshetsersättning under 2019 ökade jämfört med föregående år. 

2019_antalpersoner.jpg

Det är arbetslöshetskassorna som utreder och beslutar om en arbetssökande har rätt till arbetslöshetsersättning. Arbetslöshetskassorna utreder även hur mycket ersättning den arbetssökande ska få. En arbetssökande som uppfyller villkoren för grundersättning kan få upp till 8 000 kronor i månaden. En arbetssökande som uppfyller villkoren för inkomstbaserad ersättning kan få upp till 80 procent av sin tidigare lön, men kan aldrig få mer än 910 kronor per ersättningsdag.