IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

14,4 miljarder betalades ut från arbetslöshetskassorna under 2022

Under 2022 betalade arbetslöshetskassorna ut 14,4 miljarder kronor i arbetslöshetsersättning. Det är en minskning med 33 procent jämfört med föregående år. Under 2022 fick totalt cirka 227 700 personer arbetslöshetsersättning i Sverige. Det är nästan 85 000 färre personer än året innan.

Diagrammet nedan visar utbetald arbetslöshetsersättning i miljarder kronor från 2012 till och med 2022.

utbetalningar2012-2022.png

Mer ersättning till män än till kvinnor

Det betalades ut mer ersättning till män än till kvinnor, 8,1 respektive 6,3 miljarder kronor under 2022. Skillnaden mellan kvinnor och män var 1,8 miljarder kronor. I statistikdatabasen hittar du utbetalningsnivåer för tidigare år fördelade på kvinnor och män.

Hur många personer fick arbetslöshetsersättning under 2022?

Under 2022 fick 227 661 personer arbetslöshetsersättning. Det är cirka 85 000 färre personer än föregående år. Diagrammet nedan visar antalet personer som fick arbetslöshetsersättning under 2012 till 2022. Både antalet kvinnor och män som fick arbetslöshetsersättning under 2022 minskade jämfört med föregående år, men det var fler män än kvinnor som hade arbetslöshetsersättning under 2022.

antalpersoner_ersättning2012-2022.png