IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

24,6 miljarder kronor betalades ut från a-kassorna under 2020

Under 2020 betalade a-kassorna ut 24,6 miljarder kronor i arbetslöshetsersättning. Det är en ökning med 10,3 miljarder kronor jämfört med föregående år. Under 2020 fick totalt 340 126 personer arbetslöshetsersättning i Sverige. Det är drygt 100 000 fler personer än året innan.

Illustration med texten 24,6 miljarder kronorÖkningen i utbetald ersättning beror dels på att fler har sökt om ersättning, men också på tillfälligt höjda ersättningsnivåer i arbetslöshetsförsäkringen. 

Diagrammet nedan visar utbetald arbetslöshetsersättning i miljarder kronor från 2010 till och med 2020. 

Diagrammet visar utbetald arbetslöshetsersättning i miljarder kronor från 2010 till 2020

Mer ersättning till män än till kvinnor

Det betalades ut mer ersättning till män än till kvinnor, 14 respektive 10,6 miljarder kronor under 2020. Skillnaden mellan kvinnor och män var 3,4 miljarder kronor. Under 2019 fick män 1,6 miljarder kronor mer i ersättning än kvinnor.

Hur många personer fick arbetslöshetsersättning under 2020? 

Under 2020 fick 340 126 personer arbetslöshetsersättning. Cirka 102 000 fler personer än föregående år. Diagrammet nedan visar antalet personer som fick arbetslöshetsersättning under 2010 till 2020. Både antalet kvinnor och män som fick arbetslöshetsersättning under 2020 ökade jämfört med föregående år men det var fler män än kvinnor som hade arbetslöshetsersättning under 2020.

Diagrammet visar antalet personer som fick arbetslöshetsersättning under 2010-2020