På iaf.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

3 653 948 personer är medlem i en arbetslöshetskassa

I december 2019 var det 3,6 miljoner personer som var medlem i en arbetslöshetskassa. Det motsvarar 69 procent av alla personer i arbetskraften som är mellan 16 och 64 år gamla. Den största arbetslöshetskassan är Akademikernas a-kassa med drygt 700 000 medlemmar. Minst är Hamnarbetarnas a-kassa som hade drygt 1 200 medlemmar i december 2019.

Hur har medlemsantalet förändrats över tid?

350x256_medlemsutvecklingen.jpgSedan 2009 har antalet medlemmar i arbetslöshetskassan ökat varje år. Mellan år 2006 och 2007 minskade medlemsantalet med 10 procent. Orsaken var till stor del att arbetslöshetskassorna höjde medlemsavgifterna, för att de skulle betala en förhöjd finansieringsavgift till staten. En stor del av de som gick ut ur arbetslöshetskassan var personer som närmade sig pensionsåldern. 

Diagrammet nedan visar att antalet medlemmar har ökat sakta under de senaste tio åren. Antalet medlemmar låg under 2019 endast 3 procent lägre jämfört med antalet medlemmar år 2006. Men andelen medlemmar av arbetskraften har legat relativt konstant sedan det stora medlemstappet.

I förhållande till arbetskraften är det fler kvinnor än män som var medlem i en arbetslöshetskassa i december2019. Av kvinnorna i arbetskraften var 73 procent med i en arbetslöshetskassa. Av männen i arbetskraften var 66 procent medlemmar. Uppgiften om personer i arbetskraften* är hämtad från Statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökning (AKU).  

Medlemsutveckling_2010-2019.jpg

Hur varierar storleken på arbetslöshetskassorna?

I december 2019 fanns det 25 arbetslöshetskassor i Sverige. Den största arbetslöshetskassan är Akademikernas arbetslöshetskassa med drygt 709 740  medlemmar. Den minsta arbetslöshetskassan är Hamnarbetarnas arbetslöshetskassa som hade 1 232 medlemmar 2019.

Diagrammet nedan visar antalet medlemmar fördelat på arbetslöshetskassorna i december 2019. 

antalmedlemmar_2019.jpg

Vilken arbetslöshetskassa ökade medlemsantalet mest under 2019?

Arbetslöshetskassan Alfa hade den största procentuella ökningen mellan 2018 och 2019 - en ökning med 7 procent. Det innebär att drygt 8 000 personer anslöt sig till a-kassan under 2019. Hamnarbetarnas arbetslöshetskassa tappade störst andel medlemmar med en minskning med 6 procent. Det innebär att drygt 70 personer lämnade a-kassan.

Diagrammet nedan visar förändring av medlemsantalet mellan december 2018 och december 2019. 

medlemsförändring_2018-2019.jpg

Alla som arbetar, eller som har arbetat, har rätt att gå med i en a-kassa. Att vara medlem kostar mellan 100 och 150 kronor per månad.  Vissa arbetslöshetskassor är specialiserade för en viss yrkesgrupp medan andra är öppna för medlemmar som arbetar i många olika yrkesgrupper.