IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

A-kassornas väntetider 2022

Under 2022 hade hälften av alla som fick arbetslöshetsersättning väntat upp till tre veckor när de fick sin första utbetalning. Några a-kassor hade längre väntetider där hälften av de sökande fick vänta mer än fyra veckor på sin första utbetalning.

Väntetiderna hos olika a-kassor

Diagrammet nedan visar väntetiden under 2022. Väntetiden räknas i veckor och presenteras som median. 

vantetid_median_2022.png

Diagrammet ovan visar att Alfakassan, Livsmedelsarbetarnas, Lärarnas och Unionens a-kassa hade längst väntetider under 2022. Diagrammet visar också att Försäkringsbranschens och Journalisternas a-kassa hade kortast väntetid under 2022. Där fick hälften av medlemmarna sin första utbetalning inom en vecka under 2022.

Så förändrades väntetiden under 2022

Diagrammet nedan visar vilka a-kassor som hade förändrade väntetider mellan december år 2021 och december 2022. Förändringen visas i antal veckor. A-kassor som inte syns i diagrammet har oförändrad väntetid jämfört med 2021.

vantetid_forandring_2022.png

Störst förändring i väntetid mellan åren hade Alfakassan som förkortade sin väntetid med sex veckor. Unionens a-kassa förlängde väntetiden med två veckor under 2022.  

Under 2022 bidrog ett nytt handläggningssystem till förlängd väntetid hos flera arbetslöshetskassor. IAF följer upp a-kassornas väntetider regelbundet. När väntetiden blir längre än fyra veckor gör vi analyser för att bedöma vad förlängningen beror på. Ibland finns det kända faktorer som visar orsaken. När vi behöver mer information kan vi starta ett tillsynsärende för att följa upp arbetslöshetskassans arbete.