IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Antalet beslut om vilande företag minskade under 2022

Under 2022 fick drygt 4 000 personer ett beslut om vilande företag från a-kassan. Det är en minskning med 30 procent jämfört med 2021.

Färre företagare fick arbetslöshetsersättning 2022

Diagrammet nedan visar att 4 035 personer fick ett beslut om vilande företag från arbetslöshetskassan under 2022. Det är en minskning med 30 procent jämfört med 2021. Diagrammet visar också hur många av personerna som är kvinnor respektive män.

antal_vilande_företag_18-22.png

Diagrammet ovan visar antalet personer som fick ett beslut om vilande företag under 2018 till 2022. 

Vilande företag

För att ha rätt till arbetslöshetsersättning när man är företagare finns särskilda regler i arbetslöshetsförsäkringen. Personer som söker ersättning måste till exempel ha sitt företag vilande, eller lägga ned det helt för att ha rätt till arbetslöshetsersättning när de söker andra lediga jobb.

Under 2020 infördes ett undantag från den ordinarie femårsregeln för vilande företag i arbetslöshetsförsäkringen. De tillfälliga reglerna förlängdes och gällde hela 2021 och 2022. Undantaget tillåter företagare att återuppta sin verksamhet vid flera tillfällen under ersättningsperioden. Enligt ordinarie regel ska det ha gått fem år från det att man återupptar verksamheten till dess att man anmäler företaget som vilande och ansöker om arbetslöshetsersättning igen.