IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Tusentals fler anmälde företaget vilande under 2020

Under 2020 fick över 10 000 personer ett beslut om vilande företag från a-kassan. Det är en ökning med 240 procent jämfört med 2019.

Vilande företag 

Illustration som visar olika företagare. En textruta har texten Tusentals fler beslutFör att ha rätt till arbetslöshetsersättning när man är företagare finns särskilda regler i arbetslöshetsförsäkringen. Personer som söker ersättning måste till exempel ha sitt företag vilande, eller lägga ned det helt för att ha rätt till arbetslöshetsersättning när de söker andra lediga jobb.

Under 2020 infördes ett undantag från den ordinarie femårsregeln för vilande företag i arbetslöshetsförsäkringen. Undantaget tillåter företagare att återuppta sin verksamhet vid flera tillfällen under ersättningsperioden. Enligt ordinarie regel ska det ha gått fem år från det att man återupptar verksamheten till dess att man anmäler företaget som vilande och ansöker om arbetslöshetsersättning igen. 

Diagrammet nedan visar antalet personer som anmält sitt företagande vilande för att få rätt till arbetslöshetsersättning under 2015 till 2020. 

Diagrammet visar antalet personer fördelat på kvinnor och män som anmält ett företag vilande för att få rätt till arbetslöshetsersättning 2015 till 2020.

Diagrammet ovan visar att fler än 10 000 personer fick ett beslut om vilande företag från a-kassan under 2020. Det är en ökning med 240 procent jämfört med 2019. Det är fler män än kvinnor som får beslut om vilande företag. Antalet män ökade något mer än antalet kvinnor, ökningen var 245 respektive 236 procent mellan 2019 och 2020.

Fler företagare fick arbetslöshetsersättning 2020

Under 2020 fick fler personer som tidigare varit företagare arbetslöshetsersättning. Antalet ersättningstagare som varit företagare ökade med 73 procent mellan 2019 och 2020. 

Diagrammen nedan visar fördelningen av ersättningstagare som tidigare varit företagare, anställda eller där denna uppgift saknas. Först visas fördelningen under 2019 och sedan 2020. 

Diagram visar andelen tidigare företagare och tidigare anställda som fick arbetslöshetsersättning 2019 och 2020

Under 2020 angav tre procent av ersättningstagarna att de tidigare varit företagare. Det motsvarade ungefär 9 500 personer. Uppgift saknades för mindre än en procent av ersättningstagarna under 2020. Under 2019 angav två procent av ersättningstagarna att de varit företagare. Det motsvarade ungefär 5 500 personer. Under 2019 saknades uppgift för en procent av ersättningstagarna. Totalt 340 126 personer arbetslöshetsersättning under 2020. Det är drygt 100 000 fler personer än året innan.