På iaf.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Genomströmningstiden varierar mellan olika arbetslöshetskassor

Under 2019 hade hälften av de som fick rätt till inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning väntat mellan 3 och 11 veckor, beroende på a-kassetillhörighet, för att få sin första utbetalning. Detta kallas genomströmningstid och mäts som median.

350x256_genomströmningstid.jpgDen som är arbetslös och söker ersättning hos en a-kassa får vänta en tid på sin första utbetalning. Väntetiden, som vi kallar genomströmningstid, är den tid det tar från det att en person anmält sig som arbetslös till första utbetalningen, och mäts som ett medianvärde. Genomströmningstiden beror dels på den handläggande a-kassan, dels på hur snabbt den ersättningssökande lämnar in ett fullständigt underlag till a-kassan. 

Arbetslöshetskassorna kan påverka sina genomströmningstider genom att till exempel anpassa sin bemanning, lämna tydlig information till medlemmarna och hjälpa arbetsgivare med utfärdande av nödvändiga intyg. 

Hur varierar genomströmningstiden mellan de olika arbetslöshetskassorna?

Vi redovisar genomströmningstiden för arbetslöshetskassornas beslut om inkomstrelaterad ersättning och ersättning enligt grundbelopp. 

Inkomstrelaterad ersättning 

Diagrammet nedan visar genomströmningstiderna för beslut om inkomstrelaterad ersättning under 2019. 

2019_gstid_inkomst.jpg

Ersättningstagare med inkomstrelaterad ersättning väntade längst på arbetslöshetskassan Alfa, där genomströmningstiden var 11 veckor. Genomströmningstiden på Småföretagarnas arbetslöshetskassa var näst längst, 9 veckor. 

Genomströmningstiderna varierade dock mellan enskilda månader för båda dessa arbetslöshetskassor. För arbetslöshetskassan Alfa varierade tiden mellan 9 och 13 veckor och för Småföretagarnas arbetslöshetskassa mellan 6 och 16 veckor. Se mer om detta i IAF:s statistikdatabas.

Ersättning enligt grundbeloppet

Diagrammet nedan visar genomströmningstiderna för personer med ersättning enligt grundbelopp under 2019. 

Hamnarbetarnas arbetslöshetskassa hade färre än 10 förstagångsprövade ärenden och är därför inte med i diagrammet.

2019_gstid_grundbelopp.jpg

Ersättningstagare med ersättning enligt grundbelopp väntade längst på arbetslöshetskassan Alfa där genomströmningstiden var 13 veckor. Genomströmningstiden på Småföretagarnas arbetslöshetskassa var nästan lika lång, 12 veckor. Kortast genomströmningstid hade ersättningstagarna på arbetslöshetskassan Vision samt Akademikernas, Elektrikernas, Finans- och Försäkringsbranschens, Journalisternas, Pappersindustriarbetarnas arbetslöshetskassor, 5 veckor.

Hur förändrades genomströmningstiderna under 2019? 

Diagrammen nedan visar vilka arbetslöshetskassor som hade förändrade genomströmningstider, mellan år 2018 och 2019. Förändringen visas i antal veckor. Arbetslöshetskassor som hade oförändrad genomströmningstid visas inte.

Inkomstrelaterad ersättning 

Hotell- och restauranganställdas och Hamnarbetarnas arbetslöshetskassor minskade sin genomströmningstid med två veckor mellan 2018 och 2019. 

Sveriges arbetares och Småföretagarnas arbetslöshetskassor ökade genomströmningstiden med en vecka under 2019 jämfört med 2018. 

2019_forandrad_gstid_inkomstrelaterad.jpg

Ersättning enligt grundbeloppet

Hotell- och restauranganställdas samt Livsmedelsarbetarnas arbetslöshetskassor minskade sin genomströmningstid med två veckor mellan 2018 och 2019. 

Småföretagarnas arbetslöshetskassa ökade genomströmningstiden för personer som sökte ersättning enligt grundbelopp med två veckor under 2019, jämfört med 2018. 

Diagrammet nedan visar hur tiden har förändrats i antal veckor under 2019.

2019_gstid_forandrad_grundbelopp.jpg

Fakta om genomströmningstid

Genomströmningstiden mäts som medianvärdet av det antal veckor det tar för den som begärde ersättning att få den. Tiden räknas från den första veckan då personen markerade arbetslös på sitt kassakort till den vecka då personen fick den första utbetalningen. Genomströmningstiden redovisas endast för nya ärenden, så kallade förstagångsprövade ärenden.

Det finns ingen regel som säger hur lång tid det får ta för att få sin första arbetslöshetsersättning. På grund av hur försäkringsreglerna är utformade kan man som snabbast få utbetalning den tredje arbetslösa veckan vilket skulle ge en genomströmningstid på två veckor. 

En person som är arbetslös kan antingen få ersättning som är baserad på inkomst eller enligt grundbelopp. Inkomstrelaterad ersättning är den högre ersättningen och den kan man få om man varit medlem hos en a-kassa i minst 12 månader. Den baseras på tidigare inkomst och tidigare arbetade timmar och kan vara som högst 910 kronor per ersättningsdag. Grundbeloppet är den lägre ersättningen och den kan man få om man inte har varit medlem i någon a-kassa i minst 12 månader. Den baseras på tidigare arbetade timmar och kan vara högst 365 kronor per ersättningsdag. Arbetslöshetskassan utreder och beslutar vilken ersättning den arbetssökande har rätt till.