På iaf.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Hur stor del av den tidigare inkomsten täckte a-kassan under 2019?

Ersättningsgraden är 72 procent för en person som tidigare haft en månadsinkomst på 28 000 kronor. 28 000 kronor motsvarar den genomsnittliga inkomsten för personer som påbörjade a-kassa 2019.

350x256_ersattningsgrad.jpgErsättningsgraden visar hur stor arbetslöshetsersättningen är i förhållande till inkomsten före arbetslösheten. För de som påbörjade inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning under 2019 var den genomsnittliga tidigare arbetsinkomsten cirka 28 000 kronor per månad. Det innebär en ersättningsgrad på 72 procent, under de första 100 dagarna med a-kassa.

Som mest kan ersättningen vara 910 kronor om dagen när man har rätt till inkomstrelaterad ersättning, men kan inte överstiga 80 procent av den tidigare inkomsten. Ersättning med grundbelopp kan som mest vara 365 kronor om dagen. 

Hur varierar ersättningsgraden över ersättningsperioden?

Diagrammet nedan visar hur ersättningsgraden varierar under de första 300 ersättningsdagarna beroende på tidigare arbetsinkomst före skatt.

Om arbetslösheten pågår i mer än 100 ersättningsdagar minskar det högsta belopp man kan få per dag. Efter 200 respektive 300 ersättningsdagar minskar den högsta andelen av den tidigare inkomsten som kan ersättas.

Bruttoersättningsgrad_200402.jpg

För de som påbörjade inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning under 2019 var den genomsnittliga tidigare arbetsinkomsten cirka 28 000 kronor per månad. Diagrammet visar att det innebär en ersättningsgrad på 72 procent dag 1-100 och 60 procent dag 101-300. 

Den tidigare arbetsinkomsten varierade något mellan kvinnor och män under 2019. Kvinnor som påbörjade inkomstrelaterad ersättning hade i genomsnitt cirka 26 000 kronor per månad. Diagrammet visar att det innebär en ersättningsgrad på 77 procent dag 1-100 och 64 procent dag 101-300. Motsvarande genomsnitt för män var cirka 29 000 kronor per månad, vilket innebär en ersättningsgrad på 69 procent dag 1-100 och 57 procent dag 101-300.

Fakta om ersättningsgrad

Ersättningsgraden visar hur stor arbetslöshetsersättningen är i förhållande till inkomsten före arbetslösheten. Den ersättningsgrad som redovisas på denna sida är baserad på den genomsnittliga inkomsten före skatt hos de som påbörjat inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning under året. Detta inkluderar både personer som har arbetat heltid och deltid innan arbetslösheten.

Med dagens regler kan ersättningsgraden aldrig överstiga 80 procent dag 1-200 och 70 procent dag 201-300. Att den framräknade ersättningsgraden är lägre beror på att genomsnittspersonen slår i ersättningstaken på 910 kronor per dag (dag 1-100) och 760 kronor per dag (dag 101-300).

Den svenska arbetslöshetsersättningen ges i två former, grundbelopp och inkomstrelaterad ersättning.

Alla som arbetar täcks av en grundförsäkring. Den som blir arbetslös efter att åtminstone ha arbetat halvtid minst ett halvår kan få ersättning i form av grundbelopp på mellan 73 och 365 kronor per dag beroende på arbetstiden året innan arbetslösheten. Det innebär en inkomst på maximalt cirka 8 000 kronor före skatt per månad.

Den som kontinuerligt varit medlem i en arbetslöshetskassa i minst ett år kan ha rätt till inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning. Den motsvarar inledningsvis upp till 80 procent av ens arbetsinkomst året innan arbetslösheten men maximalt 910 kronor per dag fem dagar i veckan vilket innebär cirka 20 000 kronor före skatt per månad. 

Inkomstförsäkringarna är privata försäkringar som ger försäkringstagaren ett skydd på inkomster som ligger över takbeloppen i arbetslöshetsförsäkringen. Dessa försäkringar kan tillämpa egna takbelopp.

Inkomstförsäkringarna är inte reglerade i arbetslöshetsförsäkringens regelverk och står inte under IAF:s tillsyn. Det finns dock en allmän avdragsregel i arbetslöshetsförsäkringen som innebär att arbetslöshetskassan ska minska sin utbetalda arbetslöshetsersättning i motsvarande grad som annan ersättning för arbetslöshet överskrider de angivna högsta andelarna i arbetslöshetsförsäkringen. Av denna anledning ersätter de extra inkomstförsäkringarna inte mer än upp till 80 eller 70 procent av tidigare inkomst.

Det pågår en statlig utredning om en modernisering av arbetslöshetsförsäkringen. Den ska föreslå en ny arbetslöshetsförsäkring byggd på inkomstuppgifter som ska omfatta fler, vara mer förutsebar och även ha ett ökat inslag av nedtrappning av ersättningsnivåerna i takt med arbetslöshetens längd. Utredningen ska presentera sitt förslag i maj 2020.