IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Hur stor del av den tidigare inkomsten täckte a-kassan under 2022?

Den genomsnittliga inkomsten för personer som påbörjade a-kassa 2022 var 30 800 kronor. Ersättningsgraden för en person som tidigare haft en inkomst på 30 800 kronor var 80 procent under de första hundra dagarna med ersättning från arbetslöshetskassan.

Ersättningsgraden visar hur stor arbetslöshetsersättningen är i förhållande till inkomsten före arbetslösheten. För de som påbörjade inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning under 2022 var den genomsnittliga tidigare arbetsinkomsten cirka 30 800 kronor per månad. Den inkomsten innebär en ersättningsgrad på 80 procent, under de första 100 dagarna med arbetslöshetsersättning.

De tillfälligt höjda beloppsgränserna som infördes 2020 förlängdes och gällde under hela 2022. Den högsta inkomstrelaterade ersättningen var 1 200 kronor om dagen, men den var begränsad till att inte överstiga 80 procent av den tidigare inkomsten. Ersättning med grundbelopp var som högst 510 kronor om dagen under 2022.

Hur varierar ersättningsgraden över ersättningsperioden?

Diagrammet nedan visar hur ersättningsgraden varierar under de första 300 ersättningsdagarna beroende på tidigare arbetsinkomst före skatt.

Om arbetslösheten pågår i mer än 100 ersättningsdagar minskar det högsta belopp man kan få per dag, från 1 200 till 1 000 kronor. Efter 200 ersättningsdagar minskar den högsta andelen av den tidigare inkomsten som kan ersättas, från 80 till 70 procent.

ersattningsgrad_22.png

För de som påbörjade inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning under 2022 var den genomsnittliga tidigare arbetsinkomsten cirka 30 800 kronor per månad. Diagrammet visar att det innebär en ersättningsgrad på 80 procent dag 1–100, 71,4 procent dag 101–200 och 70 procent dag 201–300.

Den tidigare arbetsinkomsten varierade något mellan kvinnor och män under 2022. Kvinnor som påbörjade inkomstrelaterad ersättning hade i genomsnitt cirka 29 000 kronor som arbetsinkomst per månad. Diagrammet visar att det innebär en ersättningsgrad på 80 procent dag 1–100, cirka 76 procent dag 101–200 och 70 procent dag 201–300. Motsvarande genomsnitt för män var cirka 32 500 kronor per månad, vilket innebär en ersättningsgrad på 80 procent dag 1–100, cirka 68 procent dag 101–200 och 68 procent dag 201–300.