IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Ingen a-kassa höjde medlemsavgiften under 2022

Under 2022 låg a-kassornas medlemsavgifter på samma nivå som 2021. Högst avgift hade GS och Pappersindustriarbetarnas a-kassa med 170 kronor och lägst avgift har Kommunals a-kassa med 120 kronor per månad.

Diagrammet nedan visar de arbetslöshetskassor som hade högst och lägst medlemsavgift under december 2022. GS och Pappersindustriarbetarnas a-kassa hade den högsta medlemsavgiften och Kommunalarbetarnas a-kassa den lägsta.

medlemsavgifter2022.png