På iaf.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Kontrollen i a-kassan: 39 procent av ersättningstagarna har fått minst en varning

Personer som ansöker om arbetslöshetsersättning ska redovisa att de söker jobb aktivt. När redovisningen saknas kan personerna få en varning eller indragen ersättning. Mellan 2013 och 2019 fick 39 procent av de 792 000 ersättningstagarna en varning från sin arbetslöshetskassa. Några av dem fick även flera sanktioner på grund av att de misskötte sitt arbetssökande.

350x256_sankionstrappa_akassa.jpgArbetsförmedlingen ska kontrollera att personer som får arbetslöshetsersättning inte missköter sitt arbetssökande. Vid misstanke om detta ska Arbetsförmedlingen informera arbetslöshetskassan, som efter utredning kan fatta beslut om varning eller avstängning från arbetslöshetsersättning under en eller flera dagar. Sanktionerna beskrivs i en så kallad sanktionstrappa där varning är första steget och avstängning från ersättningsperioden är det femte och sista steget i trappan. 

Mellan 2013 och 2019 varnade arbetslöshetskassorna 39 procent av de 792 000 ersättningstagarna. Några av dem fick även flera sanktioner.

Hur långt har man kommit i sanktionstrappan? 

Många av de som har får en varning från arbetslöshetskassan sköter sitt arbetssökande i fortsättningen. Bilden nedan visar hur långt ersättningstagarna kommit som längst i sanktionstrappan. Endast underrättelser när den arbetssökande misskött sitt arbetssökande ingår.

sanktionstrappan-akassa.jpg

Under perioden 2013–2019 hade 26 procent av ersättningstagarna fått en varning om indragen ersättning och därefter inte fått någon mer sanktion. Det var 8 procent som hade kommit till steg två i sanktionstrappan och därmed fått både en varning och en dags avstängning från ersättning. Endast en procent hade gått hela vägen till sista steget och förlorade därmed rätten till resten av sin ersättningsperiod. 61 procent av ersättningstagarna hade inte fått någon sanktion alls för att de misskött sitt arbetssökande.

Hur stor andel av underrättelserna leder till beslut om sanktion?

När en arbetslöshetskassa får en underrättelse från Arbetsförmedlingen kan de avskriva den eller pröva den i sak. En prövning innebär att arbetslöshetskassan fattar beslut om antingen sanktion eller inte sanktion. Arbetslöshetskassan kan avskriva en underrättelse om personen inte är medlem i arbetslöshetskassan, om personen inte har fått arbetslöshetsersättning eller om flera underrättelser kommer in till arbetslöshetskassan för en och samma person samtidigt eller med kort tids mellanrum. Arbetslöshetskassan sammanlägger då dessa underrättelser och avskriver alla utom en för den personen. Prövningsgraden är andelen prövade underrättelser av alla inkomna underrättelser. 

Sanktionsgraden är andelen underrättelser där arbetslöshetskassorna har fattat beslut om en sanktion. Sanktionsgraden beräknas på de prövade underrättelserna. 

I diagrammet nedan kan man se prövningsgraden och sanktionsgraden för perioden januari 2016–december 2019. Endast underrättelser när den arbetssökande misskött sitt arbetssökande ingår.

2019_prövningsgrad_sanktionsgrad_akassa.jpg

I diagrammet kan man se att prövningsgraden har minskat något över tid och att den under de senaste två åren varit cirka 35 procent. Minskningen beror på att antalet avskrivna underrättelser har ökat, vilket i sin tur sannolikt beror på att arbetslöshetskassorna har lagt samman fler underrättelser.

I diagrammet kan man också se att sanktionsgraden har ökat sakta över tid. Från och med december 2018 har sanktionsgraden varit högre än 90 procent.

Fakta om arbetslöshetskassornas sanktioner

Arbetslöshetsförsäkringen är en omställningsförsäkring som ska ge ekonomiskt stöd i händelse av arbetslöshet. Målet med försäkringen är att tiden i arbetslöshet ska bli så kort som möjligt. Därför finns det regler för att den som får arbetslöshetsersättning ska verka för att ta sig ur sin arbetslöshet så fort som möjligt. Arbetsförmedlingen kontrollerar att den arbetssökande handlar på ett sådant sätt som är förenligt med villkoren i arbetslöshetsförsäkringen. 

Arbetsförmedlingen kontrollerar att den arbetssökande agerar för att ta sig ur sin arbetslöshet enligt regelverket. I regelverket finns en rad krav som bland annat innebär att den som söker arbetslöshetsersättning ska vara aktiv i sitt arbetssökande, lämna in en aktivitetsrapport en gång i månaden och medverka till att upprätta en handlingsplan. 

Om en ersättningssökande missköter sitt arbetssökande, förlänger tiden i arbetslöshet eller orsakar sin arbetslöshet enligt regelverket ska Arbetsförmedlingen underrätta arbetslöshetskassan om det. Arbetslöshetskassan utreder då och fattar beslut i ärendet. Arbetslöshetskassan kan efter sin utredning besluta att avskriva ärendet, besluta om varning eller avstängning eller besluta om bifall, det vill säga det blir ingen sanktion.

Regelverket är utformat så att de sanktioner som arbetslöshetskassan beslutar om till en början är mindre ekonomiskt kännbara för individen, men trappas upp i takt med upprepade regelbrott. Detta brukar kallas för sanktionstrappan. Spannet i sanktionstrappan går från varning till att den ersättningssökande blir av med hela sin ersättningsperiod.

Reglerna om varning och avstängning skiljer sig åt beroende på om den ersättningssökande har misskött sitt arbetssökande, förlängt tiden i arbetslöshet eller orsakat sin arbetslöshet.

Figuren nedan illustrerar sanktionstrappan när den ersättningssökande har misskött sitt arbetssökande. Åtgärderna trappas upp för varje gång den ersättningssökande missköter arbetssökandet. Om upprepning sker en femte gång förlorar den ersättningssökande rätten till hela ersättningsperioden och måste uppfylla ett nytt arbetsvillkor för att åter få ersättning. 

figur1_sanktionstrappa_alf.jpg

Figurerna nedan visar sanktionstrapporna då den ersättningssökande dels förlänger tiden i arbetslöshet, dels orsakat sin arbetslöshet. 

figur2_sanktionstrappa_alf.jpg

figur3_sanktionstrappa_alf.jpg