På iaf.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Kontrollen i aktivitetsstödet: Varannan programdeltagare har fått minst en varning

Mellan 2015 och 2019 har Arbetsförmedlingen varnat 53 procent av de 633 000 programdeltagarna. Några av dem fick även flera sanktioner.

350x256_sanktionstrappa_eep.jpgArbetsförmedlingen ska kontrollera att personer som deltar i arbetsmarknadspolitiska program och får aktivitetsstöd inte missköter sitt arbetssökande. Vid misstanke om detta ska Arbetsförmedlingen informera sin enhet Ersättningsprövning som efter utredning kan besluta om varning eller avstängning i en eller flera dagar. 

Varning och beslut om avstängning från aktivitetsstöd under en eller flera dagar är de sanktioner som Arbetsförmedlingen kan besluta om när en person med aktivitetsstöd missköter sitt arbetssökande. Sanktionerna beskrivs i en så kallad sanktionstrappa där varning är första steget och avstängning från aktivitetsstöd i 45 dagar är det femte och sista steget i trappan. Avstängning i 45 dagar kan ske flera gånger.

Mellan 2015 och 2019 har Arbetsförmedlingen varnat 53 procent av de 633 000 programdeltagarna. Några av dem fick även flera sanktioner. 

Hur långt har man kommit i sanktionstrappan?

När Arbetsförmedlingen har varnat en programdeltagare sköter nära hälften sitt arbetssökande i fortsättningen. Bilden nedan visar hur långt programdeltagarna hittills har kommit som längst i sanktionstrappan. Endast underrättelser när den arbetssökande misskött sitt arbetssökande ingår.

sanktionstrappan-eep.jpg

Under perioden 2015–2019 hade 24 procent av deltagarna i ett arbetsmarknadspolitiskt program fått en varning om indraget aktivitetsstöd och därefter inte fått någon mer sanktion. Det var 12 procent av alla programdeltagare som hade gått igenom två steg i sanktionstrappan och därmed fått både en varning och en dags avstängning från aktivitetsstöd.

Det var 7 procent av alla programdeltagare som hade gått genom hela sanktionstrappan och fått minst en avstängning på 45 dagar. Nära hälften, 47 procent, av programdeltagarna hade inte fått någon sanktion alls för att de misskött sitt arbetssökande.

Hur stor andel av underrättelserna leder till beslut om sanktion?

Arbetsförmedlingen kan avskriva eller pröva en underrättelse. En prövning innebär att Arbetsförmedlingen fattar beslut om antingen sanktion eller inte sanktion. De kan också avskriva en underrättelse. Avskrivningar görs när flera underrättelser kommer in för en och samma person samtidigt eller med kort tids mellanrum. Man sammanlägger då alla de underrättelserna och avskriver alla utom en för den personen. Prövningsgraden är andelen prövade underrättelser av alla prövade och avskrivna tillsammans.

Sanktionsgraden är andelen underrättelser där Arbetsförmedlingen har fattat beslut om en sanktion. Sanktionsgraden beräknas på de prövade underrättelserna. 

I diagrammet nedan kan man se prövningsgraden och sanktionsgraden för perioden januari 2016–december 2019. Endast underrättelser när den arbetssökande misskött sitt arbetssökande ingår.

2019_prövningsgrad_sanktionsgrad_EEP_FIX.jpg

Diagrammet visar att prövningsgraden har minskat över tid. Utvecklingen kan delvis förklaras av två orsaker. Dels började Arbetsförmedlingen lägga samman underrättelser som kommit in för en och samma person i början av 2017, dels avskrev Arbetsförmedlingen stora mängder underrättelser på grund av tekniska problem från och med augusti 2018.

Diagrammet visar också att sanktionsgraden under hela perioden har legat på cirka 95 procent med undantag från oktober 2018.

Fakta om Arbetsförmedlingens sanktioner

Det är Arbetsförmedlingen som ansvarar för kontrollen av de som deltar i arbetsmarknadspolitiska program med rätt till aktivitetsstöd. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) kontrollerar att Arbetsförmedlingen följer regelverket för kontrollarbetet. 

Vid deltagande i arbetsmarknadspolitiska program finns det krav på den som har aktivitetsstöd ska verka för att ta sig ur sin arbetslöshet. Arbetsförmedlingen ska lämna en underrättelse när den arbetssökande enligt regelverket utan godtagbart skäl missköter arbetssökandet, förlänger tiden i arbetslöshet eller orsakar arbetslösheten. Arbetsförmedlingen underrättar den interna enheten Ersättningsprövning (EEP) som därefter utreder ärendet och fattar beslut om eventuell sanktion. Det är sedan Försäkringskassan som verkställer den eventuella avstängningen från rätt till ersättning som den arbetssökande får.

Regelverket är utformat så att de sanktioner som enheten Ersättningsprövning beslutar om trappas upp i takt med upprepade regelbrott, vilket brukar kallas för sanktionstrappan. Den är konstruerad så att konsekvenserna för att agera på ett sätt som inte är förenligt med villkoren för rätt till aktivitetsstöd blir värre för varje gång som den arbetssökande upprepar ett sådant agerande. Regelverket ska på så vis uppnå ett handlingskorrigerande syfte. Spannet i sanktionstrappan går från varning till att den ersättningssökande blir avstängd i 45 dagar. 

Reglerna om varning och avstängning skiljer sig åt beroende på om den arbetssökande har misskött sitt arbetssökande, förlängt tiden i arbetslöshet eller orsakat sin arbetslöshet.

Figuren nedan illustrerar sanktionstrappan när den arbetssökande har misskött sitt arbetssökande. Åtgärderna trappas upp för varje gång den ersättningssökande missköter arbetssökandet. Efter det fjärde trappsteget stängs den arbetssökande av från rätten till ersättning i 45 dagar vid varje ytterligare tillfälle.

figur1_sanktionstrappa_aktivitetsstöd.jpg

Figuren nedan visar sanktionstrappan då den arbetssökande förlänger tiden i arbetslöshet. Efter det andra trappsteget stängs den arbetssökande av i 45 dagar vid varje ytterligare tillfälle. 

figur_2_sanktionstrappa_aktivitetsstöd.jpg

När den arbetssökande orsakat sin arbetslöshet enligt 4§ förordning (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser stängs han eller hon av i 45 dagar redan vid första tillfället.