IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

3,9 miljoner är med i a-kassan

I december 2020 var 3,9 miljoner personer medlem i en a-kassa. Det motsvarar 74 procent av alla personer i arbetskraften som är mellan 16 till 64 år. Den största a-kassan är Akademikernas a-kassa med drygt 750 000 medlemmar. Minst är Hamnarbetarnas a-kassa som hade drygt 1 200 medlemmar i december 2020.

Sju av tio inom arbetskraften är med i a-kassan

Illustration  av ett blått paraply med texten 74 procent av arbetskraften som motsvarar andelen personer i arbetskraften som är med i a-kassanMellan december 2019 och december 2020 ökade andelen personer i arbetskraften som är mellan 16 och 64 år och som är medlem i en a-kassa till 74 procent. Det innebär att drygt sju av tio i arbetskraften är med i en a-kassa. Sedan 2007 har antalet medlemmar motsvarat knappt 70 procent av arbetskraften. 

Diagrammet nedan visar andelen medlemmar av personer i arbetskraften mellan 16 och 64 år.

diagrammet visar andelen medlemmar i a-kassan av personer i arbetskraften mellan 16 och 64 år.

I förhållande till arbetskraften var fler kvinnor än män medlem i en arbetslöshetskassa i december 2020. Av kvinnorna i arbetskraften var 78 procent med i en arbetslöshetskassa. Av männen i arbetskraften var 71 procent medlemmar. Uppgiften om personer i arbetskraften (*) är hämtad från Statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökning (AKU). 

Kraftig ökning under 2020

Antalet medlemmar i a-kassan ökade med nästan 270 000 personer under 2020. 

Diagrammet nedan visar medlemsutvecklingen månad för månad under 2020. 

Diagrammet visar medlemsutvecklingen månad för månad under 2020

Den största ökningen skedde under första halvåret 2020. Från februari till mars ökade antalet medlemmar med drygt 127 000 personer och från mars till maj ökade medlemsantalet med ytterligare 95 500 personer. Fram till årsskiftet hade antalet medlemmar ökat med nästan 270 000 personer.

Vilken a-kassa ökade mest under 2020?

Hotell- och restauranganställdas a-kassa hade den största procentuella ökningen mellan december 2019 och december 2020 - en ökning med 27 procent. Sveriges arbetares a-kassa och Alfakassan ökade båda med cirka 22 procent. 

Diagrammet nedan visar procentuell förändring av medlemsantalet mellan december 2019 och december 2020. Diagrammet inkluderar de a-kassor som hade en förändring på minst en procent. 

Diagrammet visar procentuell förändring av medlemsantalet mellan december 2019 och december 2020

Hur många är med i respektive a-kassa?

I december 2020 fanns det 25 a-kassor i Sverige. Den största är Akademikernas a-kassa som hade 750 493 medlemmar i december 2020. Den minsta är Hamnarbetarnas a-kassa som hade 1 251 medlemmar i december 2020.

Diagrammet nedan visar antalet medlemmar fördelat per a-kassa i december 2020. 

Bilden visar antalet medlemmar per arbetslöshetskassa