På iaf.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Medlemsavgifterna skiljer sig inte mycket mellan arbetslöshetskassorna

Det är små variationer mellan arbetslöshetskassornas medlemsavgifter. I december 2019 var den lägsta avgiften 110 kronor och den högsta 155 kronor per månad.

350x256_medlemsavgift.jpgGS och Hamns arbetslöshetskassor hade den högsta medlemsavgiften och Akademikernas, Elektrikernas, Lärarnas och STs arbetslöshetskassor den lägsta.

I december 2019 var det fyra arbetslöshetskassor som hade lägre medlemsavgifter för medlemmar som också är medlemmar i fackförbundet. Dessa avgifter ingår inte i nedanstående diagram.

2019_medlemsavgift_stapel.jpg

Hur har medlemsavgifterna ändrats genom åren?

Skillnaderna i medlemsavgifter mellan arbetslöshetskassorna har även historiskt varit små. Men diagrammet nedan visar att åren 2007–2013 var ett undantag. Under de åren betalade medlemmar som inte var arbetslösa och de som var arbetslösa olika avgifter. 

Medan den lägsta medlemsavgiften fortfarande låg på strax under 100 kronor var den högsta avgiften så hög som uppemot 450 kronor per månad under de här åren. 

2019_medlemsavgifter_linje.jpg

Fakta om medlemsavgiften

Oavsett vilken arbetslöshetskassa du är med i betalar du en medlemsavgift. Medlemsavgiften används dels till att finansiera den finansieringsavgift som arbetslöshetskassorna betalar till staten, dels till de administrationskostnader som arbetslöshetskassorna har.

Medlemsavgiftens storlek beror på arbetslöshetskassornas administrationskostnader och på finansieringsavgiften som arbetslöshetskassorna betalar till staten. Arbetslöshetskassornas stämma eller styrelse beslutar om vilken medlemsavgift man ska ha. Prognoser över kostnader, medlemsutveckling, ersättningsnivå och arbetslösheten bland medlemmarna ligger till grund för beslutet. Medlemsavgiften ska vara tillräckligt hög för att verksamheten ska kunna bedrivas rättssäkert och effektivt men får inte vara så hög att arbetslöshetskassan får ett för stort överskott. 

Den arbetslöshetsersättning som betalas ut till arbetslösa finansieras helt genom statsbidrag till arbetslöshetskassorna. Staten får dock tillbaka en del av de pengar som går till statsbidraget via finansieringsavgiften som arbetslöshetskassorna betalar in till staten. Arbetslöshetskassorna betalar finansieringsavgiften varje månad.

Den 1 januari 2007 infördes en förhöjd finansieringsavgift som innebar att medlemsavgiften skulle relateras till arbetslösheten i respektive arbetslöshetskassa. Detta innebar en höjning av avgifterna men också en uppdelning så att det blev dyrare att vara med i en arbetslöshetskassa med hög arbetslöshetsrisk. Syftet med höjningen av medlemsavgifterna var att öka medlemmarnas medvetenhet och ansvarstagande för arbetslöshetens kostnader och i förlängningen påverka lönebildningen.

Det var bara de som inte var arbetslösa som betalade den högre medlemsavgiften. I januari 2007 tredubblades den genomsnittliga avgiften för dem.

I juli 2008 ersattes den förhöjda finansieringsavgiften av en lägre arbetslöshetsavgift vilket innebar att medlemsavgifterna sjönk något. Arbetslöshetsavgiften beräknades istället utifrån varje arbetslöshetskassas utbetalda inkomstrelaterade arbetslöshetsersättning samt antalet medlemmar som inte var arbetslösa. 2014 togs arbetslöshetsavgiften bort och i samband med det sjönk medlemsavgifterna till ungefär samma nivå som 2006, innan införandet av den förhöjda finansieringsavgiften.