På iaf.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Så många söker arbetslöshetsersättning återkommande

Sex procent av de som sökte a-kassa under 2019 hade återkommit till a-kassan för att söka ersättning vid olika tillfällen de tre senaste åren.

350x256_aterkommande_akassa.jpg2019 var det 243 000 personer som fick arbetslöshetsersättning från a-kassan. Sex procent – 15 000 personer – har fått arbetslöshetsersättning återkommande under tre år eller fler.

Hur många fick a-kassa återkommande? 

Diagrammet nedan visar andelen personer som återkommande har haft a-kassa, fördelat på antalet återkommande år. Med återkommande menar vi att de fått arbetslöshetsersättning minst en dag per år. Notera att ingen hänsyn tas till tid med andra ersättningar än a-kassa, till exempel aktivitetsstöd.

Andelenersättningstagare_återkommande_2019.jpg

De flesta som fick a-kassa 2019, 63 procent, hade haft arbetslöshetsersättning kortare än 1 år. Samtidigt hade 6 procent haft arbetslöshetsersättning återkommande under de tre senaste åren eller längre. Det kan till exempel bero på periodvis återkommande arbetslöshet eller deltidsarbetslöshet under en längre tid. 

Hur många ersättningsdagar fick personer som återkommande fått a-kassa?

Tabellen nedan visar att de som återkommande fått a-kassa inte fått ersättning alla dagar. I tabellen ser man exempelvis att personer som fått ersättning under 2019 och fått a-kassa kortare än ett år, i genomsnitt fått ersättning 78 procent av alla vardagar under tidsperioden de sökt ersättning för. På samma sätt kan man se att personer som har fått a-kassa återkommande under 5 år eller mer i genomsnitt fått a-kassa för 39 procent av vardagarna. Det betyder att personen visserligen under en längre tid har återkommit till att få a-kassa men kan antas ha haft en annan inkomstkälla under majoriteten av tiden.

Andel ersättningsdagar för personer som fått arbetslöshetsersättning under 2019, fördelat på antal år som personerna återkommande sökt ersättning

Källa: IAF
Antal år med a-kassa Andel ersättningsdagar
- 1 år 78 %
1-2 år 68 %
2-3 år 48 %
3-5 år 46 %
5 år -  39 %

Hur har antalet återkommande år med a-kassa ändrats över tid? 

Diagrammet nedan visar utvecklingen av hur länge personer återkommande har fått a-kassa. Diagrammet visar att samtidigt med regelförändringarna under 2007 och 2008 minskade andelen ersättningstagare som hade längre perioder med återkommande a-kassa. Därefter verkar utvecklingen ha planat ut och fördelningen stabiliserats, men med en liten minskning av längre perioder över tid. Förutom regelförändringarna så påverkas diagrammet även av exempelvis konjunkturer. Inte minst syns det 2009 då relativt många nya ersättningstagare, som alltså inte fått ersättning de senaste åren, fick a-kassa. Detta sammanfaller med finanskrisen som orsakade en snabbt ökande arbetslöshet.

återkommande_år_2005-2019.jpg

Fakta om ersättningsperioder

Under 2007 genomfördes flera regeländringar. Bland annat minskade möjligheterna att förlänga en ersättningsperiod efter 300 ersättningsdagar och arbetslöshetsförsäkringen och aktivitetsstödet samordnades så att dagar med aktivitetsstöd avräknas från en ersättningsperiod. 2008 infördes en deltidsbegränsning som innebar att a-kassa kunde ges samtidigt med deltidsarbete under som mest 75 ersättningsdagar i en och samma ersättningsperiod. Regeln gällde fram till 2017 då deltidsbegränsningen ändrades till 60 veckor.

Den som tar ut arbetslöshetsersättning på heltid och inte har barn under 18 år kan ha arbetslöshetsersättning som längst i ungefär 14 månader. Den som är förälder kan få förlängning och den som är delvis eller återkommande arbetslös kan ha rätt till arbetslöshetsersättning för arbetslös tid under hela sitt arbetsliv.

Ersättningsperiod kallas den pott på inledningsvis 300 ersättningsdagar som den som har rätt till arbetslöshetsersättning kan få utbetalt ur med max 5 ersättningsdagar per arbetslös vecka. Ersättningsperioden kan förlängas med 150 ersättningsdagar för föräldrar. Man måste ha arbetat minst halvtid under ett halvår för att ha rätt till en ersättningsperiod.

När en ersättningsperiods alla ersättningsdagar är utbetalda kan den som fortfarande är arbetslös ha rätt till en ny ersättningsperiod från sin arbetslöshetskassa förutsatt att hen sedan hen fick ersättningsperioden arbetat minst halvtid under ett halvår. Den som inte på detta sätt har rätt till mer arbetslöshetsersättning kan istället ha rätt till aktivitetsstöd från Arbetsförmedlingen vid deltagande i arbetsmarknadspolitiska program.